Simptom

Ağız quruluğu

quruluğu

Ağız quruluğuna sәbәb ağız suyunun az istehsal olmasıdır. Bazı xәstәliklәr(məsələn Sjögren), bir sıra dərmanların və siqara çəkmək ağız suyunun istehsalını azaldıb, ağız quruluğu törədir. Ağız quruluğu qocaldıqca şiddәtlәnir.

Ağız suyunun vәzifәsi dişlәrdәn vә selikli qişadan himayәt etmәkdir. Ağız suyu az istehsal olan zaman dişlәrin xarab olma riski artır, ağızdan pis iy gәlir vә yemәyi çeynәmәk çәtinlәşir.

Ehtiyat tәdbirlәri:

Yemәyi doğru-dürüst çeynәmәklә ağız suyunun istehsalı artır.

Şәkәrsiz soyma turş hәbbi vә saqqız ağız suyunun istehsalını artırır.

Dişlәrinizi gündә azından iki yol, hәr dəfə də 4-5 dәqiqә diş firçası ilә yuyun.

Flur hәbblәri (Fludent® vә Fluorette® vә sair. )

Ehtiyay tәdbirlәr fayda vermәyәn zaman və ya ağız quruluğu göz guruluğu ilә birlikdә olan zaman hәkimә muraciәt edin.