Xəstəlik

Autism

Autism nədir?

Autism bir inkişaf xəstəliyidir. Yaşamın ilk 3 ilində özünü görsədir.

Təxminən hər 10 000 uşaqdan 8-ndə autism vardır. Autism oğlan uşaqlarında, qızlara nisbət 4 dəfə artıq görünür.

Autismin müxtəlif novları vardir. Asperger sindromu mühüm növlərindən biridir.

 

Autismin əsas xüsusiyyətləri:

– Gecikmiş və nasaz dil inkişafı

– Uşaq normal sosial münasibətləri yarada bilmir.

– Obesif təkrarı hərəkətlər məsələn vaxtsız çəpik çalır və qeyri məmuli şeyləri toplayır.

– Maraqları və xəllaqiyyət gücü məhduddur.

– Hiperaktifdir

– İstəyir tək oynasın.

– Gülmür

– Təxəyyül gücü azdır

– Gündəlik dəyişiklikləri sevmir.

– Oxşamaqdan xoşu gəlmir

– Səsli mühiti  sevmir.

– Işiqlı və hərəkət edən şeylərdən xoşu gəlir.

– Adını səsləyəndə cavab vermir.

-Əndişəli, qarışıqlıq zamanı əsəbiləşir.

 

Səbəb nədir?
Autismin səbəbi aydın deyil və müxtəlif fikirlər irəli sürülür.

Genetik ola bilər ancaq hələlik bir genetik fakt tapınmayıbdı.

Belə təsəvvür olunur ki bu problem beyin dili inkişaf edən hissəsindən asılıdır.

Dərman
Autism üçün heç bir tibbi müalicə olmasına baxmayaraq bəzi
Psixoterapiya müalicə simptomları azaldır.

Autism uşağa yardım  üçün məxsus məktəblər, mütəxəssis müəllimlər  vardır.

erkən diaqnoz önəmlidir.

Diaqnozdan sonra ailədə icra edilən məxsus idarə edici proqram planlaşdırmalı.

 

Autism uşaqların qəşş etmə riski normal uşaqlara nisbət çoxdur.